Pro správnou funkci formuláře musí být povoleny Cookies ve Vašem prohlížeči.

ORL 2018

Formulář k zaslání abstraktu

Termín pro zaslání abstraktů k instruktážním kurzům

do 31. 1. 2018

Termín pro zaslání abstraktů k přednáškám a e-posterům

do 16. 3. 2018

Dříve než zašlete svůj abstrakt na 80. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, přečtěte si prosím tyto instrukce.


může být vědeckým výborem změněno
 instruktážní kurz   
 přednáška   
 e-poster
 
 lékařská   
 nelékařská
 
 
Iniciála křestního jména následovaná příjmením. Jména více autorů oddělte čárkou.
Jméno prezentujícího autora prosím podtrhněte. V případě více institucí prosím použijte horní indexy.

Příklad: P. Černý1, J. Novák2
 
Oddělení, Instituce a Město. V případě více institucí prosím použijte horní indexy a jednotlivé instituce oddělte středníky. Příklad: 1Anatomický ústav, LF MU, Brno; 2Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN v Motole, Praha
 
Maximální povolený limit je 300 slov.
Žádáme autory o dodržení struktury abstraktu: cíle, metody, výsledky, závěr, literatura a případ­ně podpora projektu.

Pro zobrazení počtu použitých slov klikněte uvnitř pole pro text a stiskněte jakoukoliv klávesu.

 

Prezentující autor

bude kontaktován ohledně veškeré korespondence týkající se abstraktu